Galeria zdjęć

 

Wydarzenia cykliczne PTSM:   R A J D   D O L I N Ą   R Z E K I   Ł Ó D K I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W miesiącu wrześniu Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych nr 97 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi jest organizatorem dla swoich uczniów i podopiecznych łódzkich placówek oświatowych i wychowawczych Rajdu „Doliną rzeki Łódki”. Rajdy odbywają się od 2008 roku.

Celem rajdu jest: poszerzenie wiedzy o historii Łodzi, poznanie terenów parkowych, rekreacyjnych i sportowych położonych wzdłuż doliny rzeki Łódki, rozwijanie umiejętności orientacji w terenie, doskonalenie umiejętności pracy w grupie, wzbudzanie szacunku dla przyrody, odnalezienie miejsc upamiętniających ważne wydarzenia historyczne.

Na przestrzeni lat udział w rajdzie wzięło około 500 osób z 16 placówek oświatowych i wychowawczych.