Jak założyć Szkolne Koło

Podstawą do organizowania Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych PTSM lub Szkolnych Kół PTSM jest ustawa o systemie oświaty. Opiekunem Koła powinien zostać nauczyciel danej placówki oświatowo-wychowawczej. Szkolne Koła PTSM mogą powstawać we wszystkich placówkach oświatowo-wychowawczych. Koło powinno liczyć przynajmniej 10 członków i być zarejestrowane we właściwym Oddziale PTSM.

Szczegóły dotyczące pracy koła w załączonych poniżej dokumentach

Zasady rozprowadzania przez SK PTSM znaczków i legitymacji: