Działalność Oddziału PTSM w Łodzi

Aktywną działalność rozpoczął Oddział PTSM dopiero w 1965 roku. Były to działania prowadzone na rzecz turystyki młodzieżowej, w szczególności organizacji obozowych tras typowych dla obozów wędrownych, różnego rodzaju wycieczek, czy imprez turystycznych w oparciu o sieć Schronisk Młodzieżowych. Prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego (ZOW) był Kazimierz Matula dyrektor V LO, wieloletni prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, członek ZGPTSM. W swej działalności członkowie Zarządu skupiali się na następujących kierunkach: organizacyjnym, rozwoju bazy turystycznej, rozwoju ruchu turystycznego propagowanego w kraju i zagranicą, współzawodnictwie między kierunkami, realizacji założeń finansowych, reprezentowaniem Koła na zewnątrz.

Pomocna okazała się współpraca ze Szkolnym Wojewódzkim Ośrodkiem Turystyczno-Krajoznawczym, KOS-em miasta Łodzi, którzy wszelkie informacje o obozach wędrownych, wycieczkach przesyłali do siedziby PTSM, aby następnie wszyscy mogli otrzymać przewodniki, legitymacje oraz materiały.

Lata od 1964 do 1966 to okres godny podziwu i ożywiony czas pozyskiwania nowych członków, których liczba zadawalająco wzrastała tak, że organizacja PTSM wśród społeczeństwa miasta Łodzi zataczała coraz szersze kręgi. Przedstawia to poniższa tabela.

Tab. 1: Skład członków zrzeszonych w Oddziale PTSM w latach 1964-1966.

 

Przez cały czas działalność schroniska była nadzorowana przez członków Zarządu Głównego PTSM i Zarząd Łódzkiego Oddziału PTSM, który czuwali nad realizacją programową.

W latach 60—tych istniały już dwa schroniska młodzieżowe, jedno przy Szkole Podstawowej nr 32 z siedzibą przy ul. Kopcińskiego i drugie sezonowe przy Szkole Podstawowej nr 92 przy ul. Dywizji 16/18.

Liczba turystów wzrastała w dość szybkim tempie np. 1964 noclegów udzielono 8352 osobom, w 1965 roku 8092 a w 1966 liczba ta wynosiła już 17.000. O intensywnych działaniach członków świadczy powołanie Koła z liczbą 5 tysięcy oraz udział łódzkiej drużyny w I Zlocie Schronisk Młodzieżowych w 1965 roku w Krakowie (1). Był to zlot szczególny, bowiem spotkała się tam młodzież należąca do Międzynarodowej Federacji Schronisk Młodzieżowych (MFSM), w którym Polska była na 5 miejscu w świecie. Młodzież z Łodzi uczestniczyła w zlocie MFSM w Wiedniu.

Do 1968 roku Oddział skupiał członków z całego województwa łódzkiego w jednej z siedzib w Kuratorium Okręgu Szkolnego mieszczącej się przy ul. Jaracza 11 z prezesem w osobie wicekuratora Stefana Młotkowskiego. W 1968 roku PRN w Łodzi wyraziło zgodę na rozpoczęcie działalności przez Oddział Łódzki PTSM przy ul. Kilińskiego 63.

Od 1 czerwca 1968 roku zaczęły działać 2 Oddziały: Zarząd Oddziału Wojewódzkiego PTSM, którego prezesem był Jan Młotkowski - wicekurator Okręgu Szkolnego, a sekretarzem został – Lech Kosiewicz oraz Zarząd Oddziału PTSM Miasta Łodzi, którego prezesem był wicekurator Jan Jaskólski, a sekretarzem została Krystyna Niewiarowska. Obydwa Zarządy zaczęły szkolić kadrę nauczycieli i kierowników wycieczek szkolnych. Zajęcia na terenie Łodzi prowadziła Krystyna Niewiarowska, kierownik SWOKT przy kuratorium Miasta Łodzi, a działalność w terenie prowadził Leszek Kosiewicz - kierownik SWOKT przy Kuratorium Okręgu Szkolnego. W tym czasie powstały nowe trasy po terenie Łodzi i województwa: Doliną Warty, Doliną Bzury i Pilicy, Łodzi, Łódź i okolice. Młodzież chętnie brała udział w konkursach krajoznawczo-turystycznych.

W 1969 roku na terenie województwa łódzkiego istniało 29 czynnych Schronisk Młodzieżowych a fundusze od Zarządu Głównego pozwoliły otworzyć schroniska w Załęczu Małym, Bieńcu i Chojnie. W tym okresie wzrosła ilość udzielonych noclegów w schroniskach sezonowych w 1969 roku wynosiła 9342. W 1970 roku na terenie Łodzi istniały już dwa Schroniska Młodzieżowe. Jedno działające od 1965 roku Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 1 im. A. Janowskiego przy ul. Kilińskiego 63 oraz nowe, bo powstałe w 1970 roku Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 mieszczące się przy ul. Piotrkowskiej. Ogólnie w 1970 roku udzielono 28459 noclegów, w tym 195 wycieczkom udzielono 5995 noclegów, osobom indywidualnym 7663, turystom zagranicznym 318 i 14483 zespołom.

Już w tym czasie Schroniska Młodzieżowe prowadził akcję wycieczek sobotnio-niedzielnych.

W 1970 na terenie województwa działało 31 Schronisk Młodzieżowych, włączając w to stałe Schronisko Młodzieżowe w Tomaszowie Mazowieckim.

Tab.2: Liczba członków Oddziału na przestrzeni 1970 -1972

Dane przedstawione w tabelce świadczą o stopniowym rozwoju działalności Oddziału PTSM pod względem merytorycznym.

Rok 1970 to również czas nawiązania ściślejszej współpracy z Inspektorami Oświatowymi oraz wyższymi uczelniami miasta Łodzi. Zarząd Główny organizował wtedy w Zakopanym kursy na kierowników biur PTSM, oraz opiekunów SKKT sprawujących opiekę nad schroniskami. Urządzono wspólny wyjazd do Bułgarii i na Węgry.

Przedstawiciele brali udział w wycieczkach zorganizowanych przez Zarząd Główny do Bułgarii, Francji, Algierii.

Prowadzono przygotowania do odchodów 550–lecia Łodzi, 50-lecia Województwa Łódzkiego ora 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.

W 1971 roku schronisko nr 2 z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej zdobyło IV miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych.

Odnotowano 28 obozów wędrownych z liczbą 616 uczestników.

W dniach od 27-30 czerwca 1972 roku młodzież uczestniczyła w Ogólnopolskim Zlocie PTSM w Augustowie.

Tab. 3:  Ilość turystów korzystających z Łódzkich Schronisk Młodzieżowych

W 1973 roku na uwagę zasługuje wycieczka autokarowa Szlakiem Orlich Gniazd urządzona dla uczczenia 100-lecia Turystyki Polskiej, wyjazd 3 członków do Francji oraz 4 wycieczki do Jaskini Raj zorganizowane dla juniorów PTSM z różnych dzielnic Łodzi.

W 1974 roku na terenie Łodzi działało 6 Kół Terenowych: Koło Terenowe PTSM Łódź Bałuty, Łódź Górna, Łódź Śródmieście, Łódź Śródmieście nr 2, Łódź Polesie, Koło Terenowe Łódź Widzew.

Oprócz obozów i wycieczek o charakterze turystycznym organizowanych przez Oddział rozwijano przede wszystkim umiejętności korzystania z czasu wolnego. Rok 1974 to nie tylko czas wycieczek, ale także okres szkolenia kadry do ich prowadzenia, gdzie na uwagę zasługuje zorganizowany w Zakopanym w ramach zimowisk dla seniorów i młodzieży łódzkich szkół trzydniowa konferencja szkoleniowa w Płocku. Łódź posiadała 23 trasy typowe, dla obozów wędrownych, po których przeszły 83 obozy wędrowne.

W 1975 wzrosła nie tylko liczba członków PTSM, ale również liczba obozów wędrownych, powiększyła się także i poprawiła swe warunki baza noclegowa. Ogólnie na terenie działalności Oddziału istniało 35 Schronisk Młodzieżowych, w tym 32 sezonowe i 3 stałe, gdzie w schroniskach stałych było 321 miejsc noclegowych, a w sezonowych 1385.

W 1976 r. nastąpiło osłabienie PTSM, dokonano likwidacji SWOKT-u (Szkolnych Wojewódzkich Ośrodków Krajoznawczo-Turystycznych) i reaktywowano Poradnię Krajoznawczo-Turystyczną.

1979 był pełen udanych imprez, do których zaliczamy między innymi: wojewódzki Zlot Młodzieży na terenie Piotrkowa, Sieradza, Skierniewic i Płocka. Międzynarodowy Zlot Młodzieży PTSM z okazji 40. rocznicy napaści Niemiec na Polskę.

 

Działalność Oddziału 1980-1990

1980 był okresem kiedy ruch turystyczny znacznie zmalał. Z zaplanowanych 40 obozów i rajdów odbyło się 24.

Rok był skromny z powodu ograniczenia środków. Zorganizowano szkolenia dla kadry, gdzie udział wzięło 150 osób oraz wycieczkę do Zagłębia Konińskiego.

W 1983 roku w wypoczynku letnim udział wzięło 30 obozów PTSM z województwa Łódzkiego. W tym roku działalność programowo-organizacyjna oparta była o trasę „Przez dwa największe miasta Polski” czyli na trasie Łódź–Warszawa. Zgłosiło się 29 zespołów. Od samego początku dbano o podziękowania dla najbardziej zasłużonych działaczy: Medal KEN-u, Zasłużony działacz turysty w stopniu złotym, srebrnym i stopniu brązowym,  Honorowe wyróżnienia PTSM za Zasługi dla rozwoju Schronisk Młodzieżowych.

W 1986 łącznie istniało 30 Kół i skupiało 3488 osób w tym 3334 juniorów i 154 seniorów.

W 1987 w wypoczynku letnim udział wzięło 3850 dzieci z województwa łódzkiego na 192 obozy wędrowne z czego 58 było zrzeszonych w PTSM. W poczet członków przejęto 4777-4835 juniorów i 858-870 seniorów.

W 1989 odbył się konkurs Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych w Łodzi.

 

Działalność Łódzkiego Oddziału w latach 1990-2001

Swoją kadencję rozpoczęła Wanda Kruszyńska prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PTSM w Łodzi.

Praca nowego Zarządu skupiona była na upowszechnianiu i organizowaniu imprez krajoznawczo-turystycznych dla dzieci z przedszkoli, nauczania początkowego, młodzieży szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnej troski, upowszechnianiu turystyki kwalifikowanej dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych, udziale w imprezach ogólnopolskich, rozwoju Kół na terenie miasta i województwa, współpracy z PTTK, szkoleniu nauczycielskiej kadry i młodzieżowej kadry turystycznej, organizowaniu przed i po sezonowych wycieczek dla opiekunów i aktywu PTSM. Podczas swojej kadencji zorganizował 12 Zlotów Wojewódzkich dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych między innymi w Tomaszowie Mazowieckim, Płocku, Bielsku-Białej, Kaliszu, Gołuchowie, Grotnikach. W 19 Rajdach wojewódzkich, 13 Zlotach Przedszkolaków, które uczyły się poznawania zasad ochrony przyrody i współżycia z nią, rozwijały wrażliwość na piękno i uaktywniały fizycznie wzięło łącznie udział około 1000 uczestników.

Organizacja wycieczek: Ziemia Opolska, Siedlce i Biała Podlaska, Tomaszów Mazowiecki; 1993 po województwie wałbrzyskim, Ziemia jeleniogórska, Ziemia leszczyńska, lubuska; 1994 - Kalisz, Gołuchów, Tubędzin; 1995 - szkolenie w Klębowie.

W latach 1992-1995 ze szkoleń skorzystało 150 osób. Kuratorium dofinansowało szkolenia. W 1995 dwa obozy do Niemiec.

Wzrosła liczba Kół z 69 do 109 natomiast malała liczba członków, w 1990 r. było ich 18737, w 1995 r. 9764 osoby.

 

Działalność okresu kadencji Jurka Zawiei

Ku usystematyzowaniu pracy podzielono zadania pomiędzy trzy komisje:

1)      promocyjną pod przewodnictwem Kazimierza Walczaka

2)      krajoznawczo-turystyczną pod przewodnictwem Blandyny Zajdler

3)      konkursową - przewodnicząca została Teresa Kulesza.

Kadencja lat 1996- 2001 przypada na okres kontynuacji przemian społecznych, gospodarczych i administracyjnych w naszym kraju. Konsekwencją tego było przekształcenie w 1999 roku Oddziału Wojewódzkiego PTSM na Oddział Terenowy, który swoim zasięgiem objął obszar dawnego województwa łódzkiego miejskiego. Natomiast przemiany administracyjne stały się przyczyną zmiany pełnionych funkcji przez Władze Okręgu dla Województwa Łódzkiego obejmującego Oddziały: Piotrkowski, Skierniewicki, Łódzki.

Pomimo zachodzących zmian doszło do realizacji wielu ciekawych imprez zarówno dla dzieci, jak i młodzieży. Wśród powszechnie znanych i systematycznie inicjowanych jak: Wędrujemy po Łodzi, Zlot Przedszkolaków, Rajd Żaków, Rajd po Zdrowie, pojawiły się nowe: Na tropach wiosny - opiekun Dorota Rózga, Urodziny na Zdrowiu - Urszula Pawlak, Grażyna Sołoducha, Halina Kupis, Nasza Pietryna - Anna Łada, Wojewódzki Zlot PTSM - Cezary Piotrowski, Teresa Kulesza, Zygmunt Sawko.

Warta podkreślenia jest organizacja rajdu dla dzieci specjalnej troski przeobrażonego w rajd integracyjny.

Zasługuje na uznanie liczebność uczestników w corocznych imprezach - około 4500 osób. Do najliczniejszych zalicza się: rajd Mikołajkowy organizowany przez Annę Kruszyńską i Zlot Kół PTSM organizowany przez Cezarego Piotrowskiego.

Brano udział w imprezach ogólnopolskich: Ogólnopolski Zlot Ekologiczny, Ogólnopolski Rajd Warmia i Mazury, Historyczny Stąd Nasz Ród, Zloty Rodzinne w Kłębowie, Ustroniu, Jaszowcu i Zakopanym, wycieczki zagraniczne do Lwowa, Wilna, Czech, Berlina, Ziemi Kaszubskiej. Organizowano obozy wędrowne dzięki wsparciu z Kuratorium Oświaty oraz z Urzędu Marszałkowskiego.

Zaczęła się duża rotacja odnośnie powstawania i likwidacji Kół w placówkach np. w 2000 roku powstało 27 KPTSM a przestało istnieć 18. Zmalała liczba członków, w 1996 roku wynosiła 8414, a w 2000 tylko 4226.

Od 2001 roku - 2016 roku funkcję prezesa pełniła Marianna Strugińska-Felczyńska.

 

Działalność Zarządu Oddziału Łódzkiego PTSM w Łodzi w latach 2001-2015

 

I. Organizacja spotkań wigilijnych:

Spotkania wigilijne dla członków i sympatyków PTSM są organizowane co roku. Na spotkania zapraszani są opiekunowie SK PTSM, członkowie i sympatycy PTSM, a także władze miasta, przedstawiciele Kuratorium Oświaty i przedstawiciele Zarządu Głównego PTSM. W spotkaniach często uczestniczył wiceprezes Zarządu Głównego PTSM Waldemar Domarańczyk.

Spotkania opłatkowe odbyły się m.in.:

 • w Szkole Podstawowej nr 8 w Zgierzu, gdzie gościła nas pani dyrektor Grażyna Sadok, uroczystość przygotowała opiekunka Kola PTSM Beata Bielińska,
 • w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgierzu -2, gdzie gościła nas pani dyrektor Klaudia Szembek, a uroczystość przygotowali Członek Zarządu Jan Krawczyk oraz opiekunowie Krzysztof Bieniak, Iwona Kubiak,
 • w Kolegium Nauczycielskim – zorganizowano trzy razy spotkanie, gościł nas dyrektor Wojciech Wójtowicz, a nad pozostałością czuwała prezes Marianna Strugińska-Felczyńska wraz z nauczycielami i studentami Kolegium Nauczycielskiego
 • w Szkole Podstawowej nr 11 w Zgierzu, gdzie gościła nas pani dyrektor Iwona Nowak,  a uroczystość przygotowali Viola Lach i Małgorzata Lewandowska,
 • w Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego (spotkanie wigilijne odbyło się dwukrotnie).  W szkole gościła nas dyrektor Elżbieta Sobczak i Anna Tomczak, a nad całością czuwała prezes Marianna Strugińska-Felczyńska,
 • dwukrotnie spotkanie opłatkowe odbyło się w Zespole Szkół nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic, gdzie gościła nas pani dyrektor Hanna Grącka, a uroczystość i poczęstunek przygotowali Członek Zarządu Dorota Rózga oraz opiekunowie Katarzyna Kilar i Katarzyna Kozłowska,
 • w Świetlicy Środowiskowej w Zgierzu gościł nas Ks. kan. Andrzej Blewiński proboszcz, program przygotowała młodzież ze Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Słowiku, odpowiedzialny był Członek Zarządu Cezary Piotrowski. Nad całością czuwała Marianna Strugińska-Felczyńska.

Czas wspólnych spotkań wigilijnych, to także czas podziękowań za wspólną pracę, dlatego też w trakcie uroczystości były wręczane wyróżnienia i odznaczenia i tak m.in.

 • do 2005 roku: Brązowa Odznakę PTSM otrzymały 52 osoby, Srebrną Odznakę PTSM otrzymało 25 osób i 22 osoby otrzymały Złotą Odznakę PTSM.  33 osoby otrzymały podziękowanie za „Za Zasługi dla Turystyki”.
 • w latach 2005-2011: 15 osób otrzymało wyróżnienie „Za Zasługi dla Turystyki”, 7 osób otrzymało Brązową Odznakę PTSM, 6 osób otrzymało Srebrną Odznakę PTSM i 2 osoby otrzymały Złotą Odznakę PTSM.
 • Jedna osoba otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Medal ,,Serce Dziecku” - przyznawany przez Kapitułę Dziecięco–Młodzieżową - 5 osób
 • Dyplomy Zarządu Głównego otrzymało 10 osób
 • Tabliczki okolicznościowe otrzymało 20 osób.
 • Liczne podziękowania w formie wykonanych książek - 25 osób.

 

II. Z innych organizowanych imprez należy wymienić:

 • ,,Wiosenna wędrówkę po okolicach Pabianic” - organizatorem rajdu było Szkolne Koło PTSM w Zespole Szkół nr 3 im. Legionów Miasta Pabianic, którego opiekunem była Dorota Rózga wraz ze swoim mężem oraz Katarzyna Kielar i Katarzyna Kozłowska. Gdyby nie zaangażowanie dyrektora Anny Grąckiej, nie byłoby możliwe zorganizowania takiej imprezy. Frekwencja na poszczególnych rajdach wynosiła od 100-250 osób. Patronat nad niektórymi rajdami sprawowali Starosta Pabianic oraz wójtowie gmin na którego terenie przebiegał rajd.
 • Zawody na Orientację PTSM „Parki Łódzkie” organizowane są od 2003 r. przez Piotra i Irenę Wiercińskich, a od kilku lat również przez Annę Wiercińską. Początkowo impreza przeprowadzana była dwa razy w roku wiosną i jesienią. Aktualnie zawody organizowane są tylko jesienią. Imprezy odbywają się na terenach parków i lasów łódzkich. Do chwili obecnej zawody przeprowadzono dziewiętnaście razy. W organizacji zawodów pomagają zawodnicy z sekcji orientacji sportowej MKS Metalowiec Łódź. Mapy wykorzystywane na zawodach w większości wykonał Piotr Wierciński
 • Pani Marzena Otto prowadzi spacer po łódzkich cmentarzach. Cmentarz przy ul. Brackiej w Łodzi został założony w 1892 roku. Szacuje się, że jest pochowane na nim ok. 160 000 osób. Obecnie zajmuje obszar 39,6 hektara. W ciągu ponad stuletniej historii cmentarza spoczęło na nim wiele osób zasłużonych dla rozwoju naszego miasta i jego dziejów jak: rabini, fabrykanci, lekarze, politycy, działacze społeczni itd. Ich grobowce często stanowią wysokiej klasy dzieła sztuki kamieniarskiej i kowalskiej. Tu również pochowane są ofiary jednego z najtragiczniejszych wydarzeń w dziejach ludzkości – Holocaustu. Na części cmentarza zwanego „Polem Gettowym” pochowanych zostało ok. 43 000 ofiar getta łódzkiego zmarłych z głodu i wycieńczenia.
 • Agnieszka Wasiak organizuje Spacer po cmentarzach przy ogrodowej Stary Cmentarz w Łodzi – jedna z najważniejszych nekropolii w Łodzi. Cmentarz jest trójwyznaniowy – podzielony stosownie do wyznań na części: katolicką (11 ha), ewangelicką (9 ha) i prawosławną (niespełna 1 ha).
 • Rajd Doliną Rzeki Łódki Rajd. W miesiącu wrześniu Szkolne Koło Krajoznawczo–Turystyczne Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych nr 97 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi, którego opiekunem jest Zdzisław Kaczyński, jest organizatorem dla swoich uczniów i podopiecznych łódzkich placówek oświatowych i wychowawczych Rajdu „Doliną rzeki Łódki”.  Rajdy odbywają się od 2008 roku. Celem rajdu jest: poszerzenie wiedzy o historii Łodzi, poznanie terenów parkowych, rekreacyjnych i sportowych położonych wzdłuż doliny rzeki Łódki, rozwijanie umiejętności orientacji w terenie, doskonalenie umiejętności pracy w grupie, wzbudzanie szacunku dla przyrody, odnalezienie miejsc upamiętniających ważne wydarzenia historyczne.
 • Spacer tematyczny „Szlakiem Łódzkich Pomników Wybitnych Polaków”. W miesiącu czerwcu Szkolne Koło Krajoznawczo–Turystyczne Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych nr 97 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi jest organizatorem dla swoich uczniów i podopiecznych łódzkich placówek oświatowych i wychowawczych spaceru tematycznego „Szlakiem łódzkich pomników wybitnych Polaków”. Impreza organizowana od roku szkolnego 2003/2004 do chwili obecnej. Celem spaceru jest: poszerzenie wiadomości o historii Łodzi, zapoznanie z dokonaniami wybitnych Polaków, poznanie sposobów upamiętnienia ważnych postaci, doskonalenie umiejętności czytania planu miasta i orientacji w terenie, pogłębianie umiejętności współpracy w zespole, nabycie umiejętności obliczania długości pokonanej trasy z wykorzystaniem skali planu miasta.
 • Rajd ,,Nasza Pietryna i… nie tylko” organizowany jest od 1997 roku. Organizatorami rajdu są Członek Zarządu Anna Łada i Alicja Gucajtis. Uczestnicy poznają historię ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, jej kamienic, pomników, budowli. Rajd ,,Zielone Płuca Łodzi’ ’istnieje od 2003 roku, organizatorzy Anna Łada i Alicja Gucajtis. Uczestnicy poznają urokliwe zakątki lasu łagiewnickiego oraz wpływ na dobre samopoczucie.
 • Rajd ,,Urodziny Łodzi” istnieje od 1997 roku. Organizatorami są Grażyna Soło ducha-Nowak, Halina Kubis, Jolanta Pawlak, a wcześniej też śp. Pawlak Urszula. Podczas rajdu dzieci uczestniczą w konkursie plastycznym o Łodzi oraz maja zadanie, napisanie wiersza o Łodzi.
 • Krzysztof Góra organizuje Rajd Mikołajkowy, Topienie Marzanny.
 • Od 25 lat w oparciu o bazę Schronisk Młodzieżowych organizowany jest obóz przez opiekunów Koła w  Gimnazjum w Poddębicach: Jankowskiego Macieja, Kaczanowskiego Sławomira, Morawiaka Mariusza.
 • Zloty Szkól Ponadgimnazjalnych od 1996 roku, organizatorzy Cezary Piotrowski - Członek Zarządu, Zygmunt Sawko - Członek Zarządu, Teresa Kulesza - Członek Zarządu, Edward Paszke - Członek Zarządu. Początkowo Zlot kończył się Zespole Szkolno-Gimnazjalnym im. Jana Pawła II w Grotnikach u pani dyrektor Teresy Socalskiej, obecnie kończą się w Szczawinie  w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym u pani dyrektor Ireny Konsowicz. W z locie uczestniczy od 100 do 200  osób.
 • Kilka krotnie organizowano wspólnie z Kuratorium Oświaty w Łodzi kursy na wychowawców kolonijnych.
 • Najaktywniejsi  członkowie PTSM:

                - Zdzisław Kaczyński - organizuje dwie imprezy i bierze udział w szkoleniu oraz organizowanych rajdach.

                - Grażyna Sołoducha-Nowak – organizuje rajd i bierze udział w różnych imprezach z dziećmi.

                - Iwona Kubiak, Krzysztof Bieniak – bierze udział w różnych rajdach, szkoleniach,

                - Katarzyna Kielar, Katarzyna Kozłowska – biorą udział z młodzieżą w różnych rajdach,

                - Agnieszka Gajek – pomaga opracowywać materiały

Podczas całej kadencji prezes Marianna Strugińska-Felczyńska wykazała się aktywną pracą na rzecz zaangażowania w turystyce.

Opracowała Agnieszka Gajek i Marianna Strugińska-Felczyńska

  

Z działalności Zarządu Oddziału PTSM im. Lecha Kosiewicza od 7 kwietnia 2001–2016  w okresie, kiedy prezesem była  Marianna Strugińska-Felczyńska.

 

Prezesem została Marianna Strugińska-Felczyńska. Od samego początku swego działania Zarząd Oddziału PTSM podjął starania prowadzące do zmiany dokumentów co było związane ze zmianami społecznymi i organizacyjnymi w strukturach Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych

Na podstawie postanowienia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dn. 17.06.2000 zostaje utworzony Terenowy Oddział Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Łodzi. Wojewódzkie Zarządy Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych zostają zlikwidowane, a zostają powołane terenowe Oddziały PTSM. W Łodzi powołano tez Okręg Łódzki PTSM z siedzibą w Łodzi.

W skład Łódzkiego Okręgu PTSM weszły:

 • Oddział Terenowy PTSM z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim,
 • Oddział Terenowy PTSM z siedzibą w Skierniewicach
 • Oddział PTSM w Łodzi z siedzibą ul. Zamenhofa 13

17 czerwca 2000 roku wpisano Oddział Łódzki PTSM do Rejestru Kół Oddziałów w Zarządzie Głównym i zarejestrowano pod numerem 5/1.

Członkowie Zarządu Oddziału poczynili starania, aby Oddział miał swojego patrona.

Oddział Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Łodzi miał nadane imię Lecha Kosiewicza – propagatora krajoznawstwa i turystyki szkolnej, wychowawcy wielu pokoleń nauczycieli turystów. Aktu nadania imienia dokonał Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Warszawie podczas XII Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej w dn. 7.04.2001 r. Ceremoniału dokonał prezes Zarządu Głównego Henryk Gołębiowski.

Poczyniono też starania o rejestrację Oddziału PTSM im Lecha Kosiewicza w Łodzi.

Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych został 26 września 2002 r. zarejestrowany w krajowym Rejestrze Sądowym i istnieje pod nr 0000132454 w Rejestrze Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych, Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Rejestrację prowadził Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia Sąd Gospodarczy  XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Łodzi ul. Pomorska 7.

Z chwila zarejestrowania KRS – Krajowego Rejestru Sądowego Oddział posiada osobowość prawną czyli od 26.09.2002 roku. Oddział mógł pozyskiwać fundusze na realizację zadań

Poczyniono starania o zmianę regonu dla Oddziału PTSM im. Lecha Kosiewicza.

26-06-2006 r dokonano zmiany numeru regonu dla Oddziału PTSM im Lecha Kosiewicza w Łodzi. Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział im. Lecha Kosiewicza i siedzibie w Województwie Łódzkim, powiat M. Łódź, gmina/ dzielnica Łódź -Polesie .Adres Łódź , ul. Ludwika Zamenhofa 13, 90-510 Łódź Otrzymał numer identyfikacyjny REGON 473150411 .

Złożono wniosek do Urzędu Skarbowego o nadanie numeru Identyfikacji Podatkowej dla stowarzyszenia. Decyzją Urzędu Skarbowego Łódź Polesie ul. 6 Sierpnia nr 84/86 w Łodzi nadano numer identyfikacji podatkowej z dn. 28.08.2002 roku. Numer Identyfikacji Podatkowe dla Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych im. Lecha Kosiewicza: 727-25-66-564

Podpisane porozumienie Umowy Najmu z 03.01.2000 r. w Łodzi pomiędzy Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Łodzi ul. Legionów 27 (wynajmującym) reprezentowanym przez dyrektora  Schroniska Młodzieżowego i głównego księgowego a Oddziałem PTSM im. Lecha Kosiewicza reprezentowanym przez prezesa. Na podstawie Pisma Dyrektora Wydziału Edukacji ED-IV-4/4 2SSM/1/99 z dn.1999-03-2. Podpisanie umowy zabezpiecza funkcjonowanie biura PTSM.

Porozumienie współpracy z dn. 11 lutego 2008 roku zawarte pomiędzy: Kuratorium Oświaty w Łodzi al. Kościuszki 120 reprezentowanym  przez Łódzkiego Kuratora Oświaty Barbarę Kochanowską a Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych Oddziałem im. Lecha Kosiewicza ul. Zamenhofa 13 w Łodzi reprezentowanym przez Mariannę Strugińską-Felczyńską. 

9 stycznia 2009 roku Oddział PTSM im Lecha Kosiewicza  w Łodzi  został przyjęty uchwałą Zarządu 02/08 Rady Organizacji Pozarządowej Województwa Łódzkiego do grona członków Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego.

12 lutego 2009 roku Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych im. Lecha Kosiewicza podjął uchwałę o przystąpieniu do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. Podstawę prawną stanowi art. 22 ust 2 pkt Statutu Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych im. Lecha Kosiewicza w Łodzi.

Oddział posiada swój nr konta bankowego dla Oddziału Łódzkiego PTSM im L. Kosiewicza założony w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Łódź al. Kościuszki 125 (PKO BP SA.) I 0 /M w Łodzi ul Kościuszki125.

Dokonano zmiany konta w ZUS na Zamenhofa 3. Obecnie jest PTSM 0/Łódź

Jedną z ważnych zagadnień nad którym pracował Zarząd PTSM było opracowanie stron PTSM im. Lecha Kosiewicza w Łodzi.

Założono stronę internetowa Oddziału PTSM im Lecha Kosiewicza, aby docierać do klientów i przekazywać informacje o planach i działaniach Oddziału PTSM. Na początku pomagał przy założeniu strony informatyk opiekun Koła PTSM Radosław Dałek. Na skutek niedyspozycji Radek zrezygnował i wspierała w prowadzeniu Magda Grzelczak. Po okresie 2-letniej przerwy opracowaniem strony zajęła się prezes Marianna Strugińska-Felczyńska, wspólnie z s. Agnieszką Wójt, członkiem PTSM Agnieszką Gajek i przy wsparciu Zdzisława Kaczyńskiego. Przebudowano, opracowano nowy projekt strony Oddziału PTSM im. Lecha Kosiewicza oraz rozbudowano o informacje związane z Łodzią, Województwem Łódzkim. Aktualny adres strony internetowej www.ptsmlodz.pl.

Strona tytułowa zawiera 40 znaków logo organizacji lub instytucji współpracujących oraz turystycznych z których warto skorzystać takie jak:. Zarząd Główny PTSM, Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łodzi, Narodowy Portal Turystyczny, Portal Organizacji Pozarządowych, Łodzianin, Polskie info-Informator Turystyczny, Zarabiaj na Turystyce, PTTK-Szlaki Turystyczne, Łódź Aktywnych Obywateli, Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi, 966 Chrzest Polski.

Na stronie zamieszczono opracowane takie jak działy: O nas, wydarzenia, współzawodnictwo, galeria, schroniska, szkolne Koła PTSM, turystyka, pobieralnia, linki, kontakt. Materiały zostały opracowane lub pobrane z np. Zarządu Głównego PTSM – Regulamin Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych.

W kategorii „O nas” umieszczono następujące zagadnienia:

a) opracowano historie powstania Schroniska Młodzieżowego w Łodzi
b) Historie powstania Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych im. Lecha Kosiewicza w Łodzi wraz z wykazem członków Zarządów od powstania w Łodzi.
c) Napisano charakterystykę najważniejszych wydarzeń turystycznych od powstania Oddziału PTSM w Łodzi od 1946 roku do 2015 roku.
d) Jak zostać członkiem PTSM,
e) Jak zostać członkiem Oddziału PTSM im. Lecha Kostewicza w Łodzi,
f) Federacje na świecie,
g) Zarząd Oddziału Łódzkiego PTSM,
h) Odznaczenia
i) Statut
j) Harmonogramy pracy na dany rok kalendarzowy
k) Historia powstania Schronisk Młodzieżowych

W kategorii „Kontakt” zamieszczono:

a) Logo stowarzyszenia Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych,
b) Symbole stron społecznościowych na jakich PTSM istnieje: You Tube, Facebook.
c) Dane kontaktowe: adres naszej siedziby w Łodzi telefon, mapę, w którym miejscu Łodzi jest siedziba, nr konta bankowego PKOBPSA Oddział 1 w Łodzi – 61 1020 3352 0000 1702 0092 1502

W kategorii ,,Pobierania”- 29 linków do różnych pobranych informacji od innych instytucji ze stron internetowych informacji:

a) Program Rozwoju Turystyki do 2020,
b) Regulamin przyznawania Honorowego Wyróżnienia  PTSM za Zasługi dla Rozwoju Schronisk Młodzieżowych,
c) Regulamin Przyznawania Honorowej Odznaki PTSM,
d) Wzory Legitymacji PTSM –Karta Międzynarodowa,
e) Wzory Legitymacji PTSM-Karta Krajowa,
f) Wzory sprawozdań –PTSM i wiele innych,
g) Deklaracje członkowskie,

W kategorii „Współzawodnictwo”:

a) Regulamin Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych Zarządu Głównego

W kategorii „Galeria”:

a) Zdjęcia z przebiegu imprez: Cmentarz Żydowski, Rajd Doliną Rzeki Łódki, wycieczki szkoleniowe itp.

W Kategorii „Schroniska Młodzieżowe:

a) Regulamin Schronisk Młodzieżowych,
b) Regulamin Odznaczeń,
c) Video Schronisk Młodzieżowych

W kategorii „Szkolne Koło”:

a) Jak założyć Szkolne Koło PTSM,
b) Wytyczne programowe,
c) Jak planować prace

W kategoriach „Turystyka” - łącznie 61 linków do różnych źródeł informacji:

a) Historia turystyki,
b) Rozwój turystyki w Polsce,
c) Szlaki Turystyczne; 11 szlaków (łącznie znajduje się 37 linków związanych ze szlakami) np. rodzaje szlaków turystycznych: historyczne, przyrodnicze, turystyczne, zabytki i zwiedzanie: miejsca martyrologii, muzea i skanseny, zabytki wpisane na listę UNESCO, fortyfikacje, twierdze, militaria, zabytki Archeologiczne, zamki i pałace, podziemne trasy turystyczne, Łódź industrialna, turystyka aktywna, inne szlaki np. Szlak Chasydzki, Europejski Szlak Gotyku Ceglanego, Szlak Romański, Dobrego Wojaka Szwejka, Szlak Cysterski, Małopolski Szlak Owocowy,
d) Globalny Kodeks Etyczny,
e) Turystyka w edukacji; walory turystyczne podział, współczesne trendy w turystyce
f) Duszpasterstwo w turystyce: Jan Paweł II o turystyce, Święci i Błogosławieni związani z turystyką,
g) Turystyka w Łódzkim - 9 linków do informacji: zielone skarby, zasłużeni dla Łodzi, Ojcowie Łodzi walory kulturowe województwa łódzkiego i inne
h) Wideoteka Regionu Łódzkiego - umieszczono 14 opracowań w Internecie: Jaka piękna ta ulica – Ach ta Piotrkowska, Bogactwo Łodzi, termy Uniejów, Łódzkie Szlaki konne,
i) Dziedzictwo UNESCO.
j) Dobry wypoczynek

W kategoria „Linki” - zawiera 133 linki do źródeł różnych informacji. W tym:

a) Organizacje i Stowarzyszenia Turystyczne - ( posiada linków17 dostępu do źródeł informacji) np. Polska Izba Turystyki, Promujemy Polskę Razem,
b) Regionalna Organizacja Turystyczna – (dostęp za pomocą 16 linków do źródeł informacji) np. Dolnośląska Organizacja Turystyczna,
c) Administracja Państwowa - (dostęp za pomocą 16 linków do różnych źródeł informacji) np. Turystyka bez ryzyka Polak za granicą - poradnik,
d) Łódzkie Organizacje Turystyczne - (dostęp za pomocą 6 linków do źródeł informacji) np. Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek w Łodzi,
e) Atrakcje turystyczne – (dostęp za pomocą 27 linków do źródeł informacji) np. Polskie Zamki Gotyckie, Turystyka w Polsce, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego
f) Łódź i Województwo Łódzkie (dostęp za pomocą 31 linków do źródeł informacji) np. Zielona łódź, wirtualny spacer po Łodzi,
g) Edukacja (dostęp za pomocą 3 linków do źródeł informacji) np. Polski Dzieje, z nurtem łódzkich rzek,
h) Transport i noclegi (dostęp za pomocą 16 linków do źródeł informacji) np.: tanie loty, przewozy międzynarodowe,
i) Informacje kulturalne (dostęp za pomocą 7 linków do źródeł informacji): EC 1- Miasto Kultury,

Ciekawe strony o Łodzi - 38 linków np.: murale Łodzi, Łódź sportowa - Łódź dla dzieci, Łódź Żydowska wydarzenia kulturalne, gastronomia.

Z innych działań Zarządu Oddziału PTSM była organizacja Zlotów Rodzinnych od 2001 roku.

Organizatorami Zlotów Rodzinnych jest prezes Marianna Strugińska-Felczyńska przy wsparciu członków PTSM od 2011 roku dołączył do organizacji Zlotów wiceprezes Cezary Piotrowski.

Rok

1964

1965

1966

Seniorzy

269

600

357

Juniorzy

206

600

523

Zespoły

3514

4000

6291

Razem

5989

5000

7.171

Członkowie

Juniorzy

Seniorzy

Członkowie zespołu

1970

860

707

5474

1971

4891

675

966

1972

6505

806

0

Lata

1970

1971

1972

Ilość osób

264

149

272

Ilość noclegów

318

351

618

Ilość osób członkówMFSM

123

74

66

Ilość osób niezrzeszonych

141

75

206