Galeria zdjęć

 

Wydarzenia cykliczne PTSM:   X   R A J D   D O L I N Ą   R Z E K I   Ł Ó D K I

 

 

 

23.09.2017

Cele rajdu:

• poszerzenie wiedzy o historii Łodzi,
• odnalezienie miejsc upamiętniających ważne wydarzenia historyczne,
• poznanie terenów parkowych, rekreacyjnych i sportowych położonych wzdłuż doliny rzeki Łódki,
• propagowanie turystyki kwalifikowanej,
• poznanie dziejów łódzkiej społeczności żydowskiej,
• rozwijanie umiejętności orientacji w terenie,
• wzbudzanie szacunku dla przyrody,
• doskonalenie umiejętności pracy w grupie.

Organizatorzy: Zdzisław Kaczyński, Danuta Przymusiała-Żuk
W rajdzie uczestniczyli uczniowie i wychowankowie z następujących placówek:

 

 

 

 

 

 

Razem 25 osób. Osoby zainteresowane otrzymały potwierdzenie zdobytych punktów na Odznakę Turystyki Pieszej (OTP)

 

 

 

 

Foto: Z. Kaczyński
D. Przymusiała-Żuk

gallery/2017-09-23 rajd łódki (23)
gallery/2017-09-23 rajd łódki (24)