Galeria zdjęć

 

Wydarzenia cykliczne PTSM:   V   R A J D   D O L I N Ą   R Z E K I   Ł Ó D K I

 

 

 

15.09.2012

 

Cele rajdu:

  • poszerzenie wiedzy o historii Łodzi,
  • poznanie dziejów getta w Lizmannstad,
  • odnalezienie miejsc upamiętniających ważne wydarzenia historyczne,
  • poznanie terenów parkowych, rekreacyjnych i sportowych położonych wzdłuż doliny rzeki Łódki,
  • rozwijanie umiejętności orientacji w terenie,
  • wzbudzanie szacunku dla przyrody,
  • doskonalenie umiejętności pracy w grupie.

Organizatorzy: Zdzisław Kaczyński, Danuta Przymusiała.

W rajdzie uczestniczyli uczniowie i wychowankowie z następujących placówek:

 

 

 

 

 

 

 

Razem 54 osoby.

W imieniu Zarządu Oddziału PTSM w Łodzi podziękowania organizatorom złożyła Anna Łada przy wsparciu Alicji Gucajtis.

 

Wyniki współzawodnictwa

szkoły podstawowe:

Dom Dziecka nr 8                             - 49 pkt.

Szkoła Podstawowa nr 110               - 46 pkt.

Szkoła Podstawowa nr 70 i Szkoła Podstawowa nr 19 - udział

 

gallery/2012-09-15 rajd doliną łódki-uczestnicy

szkoły ponadgimazjalne:

ZSP nr 10-Weronika, Natalia, Justyna, Maciej, Marcin, Maciej - 72 pkt

ZSP nr 10 - Katarzyna, Marcin, Łukasz, Mikołaj, Piotr             - 70 pkt.

 

Foto: Z. Kaczyński, D. Przymusiała