Galeria zdjęć

 

Wydarzenia cykliczne PTSM:   IV   R A J D   D O L I N Ą   R Z E K I   Ł Ó D K I

 

 

 

10.09.2011

 

Cele rajdu:

  • poszerzenie wiedzy o historii Łodzi,
  • poznanie terenów parkowych, rekreacyjnych i sportowych położonych wzdłuż doliny rzeki Łódki,
  • rozwijanie umiejętności orientacji w terenie,
  • doskonalenie umiejętności pracy w grupie,
  • wzbudzanie szacunku dla przyrody,
  • odnalezienie miejsc upamiętniających ważne wydarzenia historyczne.

Organizatorzy: Zdzisław Kaczyński, Danuta Przymusiała.

W rajdzie uczestniczyli uczniowie i wychowankowie z następujących placówek:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem 115 osób.

 

Wyniki współzawodnictwa

szkoły podstawowe:

Szkoła Podstawowa nr 51 i Szkoła Podstawowa nr 110               po 45 pkt.

Szkoła Podstawowa nr 19 i Dom Dziecka nr 8                              po 42 pkt.

Dom Dziecka nr 4                                                                              40 pkt.

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 "Reymontówka"       36 pkt.

gallery/2011-09-10 rajd doliną łódki-uczestnicy

gimnazja i szkoły ponadgimazjalne:

Szkoła Policealna "Cosinus" - 84 pkt.

ZSP nr 10                           - 83 pkt.

ZSP nr 1                             - 74 pkt.

Gimnazjum w Rzgowie        - 68 pkt.

 

Foto: Z. Kaczyński, K. Szalewski